NOOB T GAMING LAI RỒNG THẦN SẤM – THOR DRAGON LUYỆN RANK VÀ CÁI KẾT

NOOB T GAMING LAI RỒNG THẦN SẤM - THOR DRAGON LUYỆN RANK VÀ CÁI KẾT

42 Comments on "NOOB T GAMING LAI RỒNG THẦN SẤM – THOR DRAGON LUYỆN RANK VÀ CÁI KẾT"


  1. Anh phí phạm quá á toàn con vip hangj E vậy anh cx bán Nếu là e đã nạp tiền vào rồi e giữ mấy con đó lại

    Reply

  2. Anh mua đảo lai ở trên đi theo từng lever đảo lai nó có khả năng lai ra legandary c9

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *